Het boek ‘Alles over Windenergie’

Duurzaam Nederland moet verder. Windenergie is één van de toekomstige pijlers van een duurzame energievoorziening. Begin november 2015 verschijnt het boek ‘Alles over windenergie’. Een boek van de hand van Guido Bakema (wind expert) en Broer Scholtens (journalist). Zij bundelen met dit boek feitelijke informatie voor het debat over windenergie dat nu op vele plaatsen in Nederland wordt gevoerd.

De afgelopen dertig jaar is de windtechnologie geleidelijk aan volwassen geworden. In 1985 stonden er in Nederland slechts enkele windturbines te draaien, met wieken van tien, hooguit vijftien meter. Opschaling heeft zijn werk gedaan. De megawatt-turbines die nu worden gebouwd, hebben bladen van vijftig tot zestig meter en produceren honderd maal zoveel stroom als die ‘oudjes’.

Het zijn deze hightech turbines die Nederland de komende jaren van meer duurzame stroom moeten voorzien. De komende vijf jaar moeten er op land en op zee tweeduizend worden neergezet om in 2020 een vijfde van de gebruikte elektriciteit te produceren.

Of we dit doel, afgesproken in Europees verband, gaan halen, is maar zeer de vraag. Windparken op land en op zee komen moeizaam van de grond, schrijven windparkontwikkelaar Guido Bakema en wetenschapsjournalist Broer Scholtens in hun boek Alles over windenergie. Voor het eerst zijn alle aspecten rond de bouw van windmolens helder en leesbaar bijeengebracht: van het ontstaan van wind tot de techniek achter die megawatt-turbines, van milieu en regelgeving tot draagvlak en lokale inspraak, over geluid, de bouw- en stroomkosten tot windmolencoöperaties, wind-aandelen en subsidie. Ook windmolenhater Jan Mulder en kunstenares July Leesberg die windturbineparken schildert en de bedreigde rugstreeppad hebben een plaats in het boek.

Windenergie is één van de schone bronnen waar we het de komende decennia van moeten hebben om de energieproblemen, zoals de opwarming van de aarde, het hoofd te bieden. Windturbines op land en op zee gaan een grote rol spelen bij de productie van stroom.

Windturbines roepen vaak weerstand op; ze zijn hoorbaar en duidelijk zichtbaar en drukken zo een stempel op de omgeving. Goede informatie over nut en noodzaak is cruciaal om draagvlak voor de bouw te creëren. Het boek probeert de vele vragen rond windenergie objectief te beantwoorden. Het is geschikt voor bijvoorbeeld beleidsmakers bij provincies en gemeentes die te maken krijgen met plannen voor windparken en voor omwonenden die zorgen hebben over de bouw van turbines in de buurt. Het boek is ook bedoeld voor diegene die rijdend door de polder nu weleens wil weten hoe met wind geproduceerde elektriciteit uit het stopcontact thuis komt.

Over de auteurs
Guido Bakema (1950) studeerde elektrotechniek en bedrijfskunde aan de Universiteit Twente. Hij deed als wetenschappelijk onderzoeker studies naar duurzame energie bij het Energieonderzoek Centrum (ECN). Sinds 1990 heeft hij bijgedragen aan de windprojecten van energiebedrijf Essent/RWE.

Broer Scholtens (1949) studeerde scheikunde aan de Universiteit Utrecht en was wetenschapsjournalist bij de Volkskrant waar hij schreef over technologie, (wind)energie, gezondheid, voeding en consumentenproducten.

Bestellen
Het boek is verkrijgbaar via de website www.allesoverwindenergie.nl voor € 18,50.

2015-10-15T09:20:49+00:00