Privacyverklaring 2018-06-06T15:20:44+00:00

Geen Blad voor de Mond BV kan persoonsgegevens over u verwerken. Bijvoorbeeld omdat u gebruik maakt van onze diensten, aankopen doet in onze webshop en/of omdat u deze zelf verstrekt door het invullen van een contactformulier op onze website.

Geen Blad voor de Mond BV kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Uw voor- en achternaam
 • Uw adresgegevens
 • Uw telefoonnummer(s)
 • Uw e-mailadres
 • Uw IP-adres
 • Gegevens over en aangaande de aan u geleverde diensten en goederen en de financiële afwikkeling daarvan

Waarom Geen Blad voor de Mond BV gegevens nodig heeft

Geen Blad voor de Mond BV verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Geen Blad voor Mond BV uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst. Concrete voorbeelden zijn:

 • het uitbrengen van een voorstel aan (potentiële) klanten
 • uitvoering van de overeengekomen opdracht met alle daarbij behorende werkzaamheden
 • communicatie omtrent de opdracht
 • facturatie en administratief beheer, waaronder bijvoorbeeld het doen van een creditcheck, debiteurencontrole, crediteurencontrole en accountantscontrole
 • het verzamelen van gegevens om te voldoen aan wet- en regelgeving c.q. wettelijke verplichtingen.

Geautomatiseerde besluitvorming

Geen Blad voor de Mond BV onderneemt geen acties die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerking. Denk hierbij aan computersystemen of –programma’s. Bij het nemen van acties en besluiten die eventueel (een) gevolg(en) voor personen zouden kunnen hebben, zal altijd een medewerker van Geen Blad voor de Mond BV betrokken zijn.

Minderjarigen

Geen Blad voor de Mond BV heeft niet de intentie om gegevens te verzamelen van websitebezoekers jonger dan 16 jaar. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker 16 jaar of ouder is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u van mening bent dat wij gegevens hebben verzameld over minderjarigen zonder dat er sprake is van toestemming van ouder(s) of voogd, dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen via info@geenbladvoordemond.nl. Wij zullen de betreffende gegevens dan verwijderen.

Bewaartermijn

Geen Blad voor de Mond BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om die doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld dan wel vanuit wettelijke verplichting noodzakelijk is.

Delen met derden

Geen Blad voor de Mond BV verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u of om te voldoen aan (een) wettelijke verplichting(en). Met derden die uw gegevens verwerken wordt een verwerkersovereenkomst afgesloten die voldoet aan wettelijke normen en verplichtingen. Dit kan zowel een verwerkersovereenkomst van Geen Blad voor de Mond BV zijn als van de verwerkende partij.

Google Analytics
Geen Blad voor de Mond BV maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en (optioneel) hoe effectief de Adwords-advertenties van Geen Blad voor de Mond BV bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. Geen Blad voor de Mond BV heeft Google geen toestemming gegeven om via Geen Blad voor de Mond BV verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Cookies

Wij maken gebruik van cookies op onze website. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij uw bezoek aan een website wordt opgeslagen op uw computer, tablet, smartphone of ander apparaat. Cookies worden veel gebruikt om websites (efficiënter) te laten werken. Wij gebruiken geen cookies om u persoonlijk te volgen of om u te identificeren.

Er zijn twee soorten cookies te onderscheiden:

 • Functionele cookies
 • Analytische cookies

Functionele cookies

Geen Blad voor de Mond BV maakt gebruik van functionele cookies om gegevens bij te houden over de inlogsessies van bezoekers van onze website. Functionele cookies zorgen er voor dat u als gebruiker van onze site niet bij elk bezoek dezelfde informatie hoeft in te voeren of te downloaden. De opgeslagen informatie ondersteunt de functies van onze website en worden bijvoorbeeld gebruikt voor het onthouden van persoonlijke voorkeuren.

Analytische cookies

Met toestemming van de bezoeker maken wij gebruik van zogenaamde ‘tracking cookies’. Met deze cookies houden wij via Google Analytics bij welke pagina’s worden de gebruiker bezoekt, om zo een profiel op te bouwen van het online gedrag van de bezoekers van onze site. Dit om het gebruik van onze site te kunnen evalueren en deze te verbeteren cq optimaliseren. Het opgebouwde profiel is niet gekoppeld aan naam, adres, e-mailadres en dergelijke van de bezoeker. Dergelijke gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en verstrekken wij niet aan derden.

Hoe schakelt u cookies uit?

U maakt zelf de keuze om cookies in uw browser of op uw computer uit te schakelen of te verwijderen. Wanneer u cookies uitschakelt, kunt u niet meer van alle functionaliteiten op de website gebruik maken. Dit kan invloed hebben op het gebruiksgemak van de website. Het uitschakelen of verwijderen van cookies heeft uitsluitend invloed op de computer en browser waarop dit wordt uitgevoerd.

Zie voor meer informatie over het uitschakelen en verwijderen van cookies:

 • Google Chrome
 • Internet Explorer
 • Safari
 • Firefox

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@geenbladvoordemond.nl. Geen Blad voor de Mond BV zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen

Geen Blad voor de Mond BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of wanneer u meer informatie wenst over de beveiliging van door Geen Blad voor de Mond BV verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Geen Blad voor de Mond BV op via info@geenbladvoordemond.nl.

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 5 juni 2018

Geen Blad voor de Mond BV behoudt zich waar nodig het recht voor om in deze privacyverklaring wijzigingen en verbeteringen aan te brengen. U bent zelf verantwoordelijk voor het op de hoogte blijven van de laatste versie van deze privacyverklaring. We raden u derhalve aan regelmatig na te gaan of en zo ja welke aanpassingen er zijn.

Contactgegevens Geen Blad voor de Mond BV

Contactgegevens
Geen Blad voor de Mond BV
Lasondersingel 149-151
7514 BR Enschede
Telefoon: 053 – 460 9002
E-mail: info@geenbladvoordemond.nl
Website: www.geenbladvoordemond.nl